SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
Văn bản của 11 Hiệp hội ngành hàng gửi Thủ tướng Chính phủ 11/10/2021 Công văn Văn bản của 11 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Góp ý, kiến nghị một số nội dung lớn tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020
112/CV-VASEP 27/09/2021 Công văn Công văn 112/CV-VASEP: đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết về thời gian làm thêm
Văn bản của 8 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Thủ tướng Chính phủ 25/09/2021 Công văn 8 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Thủ tướng Chính phủ văn bản Góp ý Dự thảo Hướng dẫnThích ứng an toàn với dịch COVID-19
Văn bản của 14 Hiệp hội ngành hàng gửi Thủ tướng Chính phủ 16/09/2021 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Đề xuất chiến lượcPhòng chống dịch theo Điểmphục hồi sản xuất, kinh doanh an toàn trong bối cảnh chống dịch mới
109/CV-VASEP 09/09/2021 Công văn Công văn 109/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Thông về TXNG, thu hồi xử thực phẩm không đảm bảo ATTP
Thư kiến nghị của các hiệp hội 06/09/2021 Văn bản của 11 Hiệp hội ngành hàng gửi Phó Thủ tướng Chính Phủ Minh Khái: Đề xuất cuộc họp với các Hiệp hội ngành hàng kiến nghị các chính sách hỗ trợ của BHXH Việt Nam cho người lao động doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
105/CV-VASEP 03/09/2021 Công văn Công văn 105/CV-VASEP: hỗ trợ Doanh nghiệp được làm thủ tục cấp C/O bản điện tử chế các nước chấp thuận bản scan C/O
104/CV-VASEP 30/08/2021 Công văn Công văn 104/CV-VASEP: góp dự thảo QCVN về Nước thải công nghiệp phiên bản 08/7/2021
Thư kiến nghị của 14 Hiệp hội doanh nghiệp 30/08/2021 Công văn 14 Hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị các chính sách hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho người lao động doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
Thư kiến nghị của 14 Hiệp hội doanh nghiệp 30/08/2021 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo QG phòng, chống dịch bệnh Covid-19: kiến nghị các chính sách hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho người lao động doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
101/CV-VASEP 25/08/2021 Công văn Công văn 101/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020
99/CV-VASEP 17/08/2021 Công văn Công văn 99/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ Doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19
97/CV-VASEP 07/08/2021 Công văn Công văn 97/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020
96/CV-VASEP 07/08/2021 Công văn Công văn 96/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 26/2019/-CP dự thảo Nghị định thay thế 42/2019/-CP
89/CV-VASEP 30/07/2021 Công văn Công văn 89/CV-VASEP: Báo cáo các khó khăn trong phòng-chống dịch Covid-19 tại các nhà máy chế biến thuỷ sản một số đề xuất-kiến nghị phục hồi sản xuất-xuất khẩu sau giai đoạn «3 tại chỗ»
85/CV-VASEP 20/07/2021 Công văn Công văn 85/CV-VASEP: Báo cáo bất cập trong việc phòng dịch Covid19 trong hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp chế biến thủy sản
84/CV-VASEP 16/07/2021 Công văn Công văn 84/CV-VASEP: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 về công tác Cải cách thủ tục hành chính
83/CV-VASEP 19/07/2021 Công văn Công văn 83/CV-VASEP: xin ý kiến kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về kiểm dịch nhập khẩu
82/CV-VASEP 16/07/2021 Công văn Công văn 82/CV-VASEP: Báo cáo địa phát triển ngành hàng kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc tác động tới sản xuấtxuất khẩu & năng lực cạnh tranh ngành thuỷ sản
81/CV-VASEP 15/07/2021 Công văn Công văn 81/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định kiểm tra Nhà nước về Chất lượng, ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu