Công văn 618/TCTS-KTTS: sử dụng Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã cấp

618/TCTS-KTTS
27/04/2023
Tổng cục Thủy sản
Ngày 27/4/2023, Tổng cục Thủy sản đã có Công văn 618/TCTS-KTTS về việc sử dụng Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã cấp.

Theo đó, ngày 22 tháng 3 năm 2023, Tổng cục Thủy sản ban hành công văn số 386/TCTS-KTTS về việc thực hiện cấp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (Giấy SC) trong đó có nội dung hướng dẫn cách ghi thời gian khai thác của tàu cá trên Giấy SC.

Và theo phản ánh của một số Doanh nghiệp, nhiều giấy SC đã được các Tổ chức quản lý cảng cá cấp trước thời điểm ngày 22/3/2023 (cách tính thời gian khai thác của tàu cá trên giấy SC là thời gian khai thác của cả chuyến biển, từ lúc tàu rời cảng đến khi về cảng) dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong việc tính toán trừ lùi số nguyên liệu đã được ghi trong giấy SC để xin cấp Giấy chứng nhận thủy sản khai thác và các giấy tờ xuất khẩu liên quan khác. Việc sửa đổi ngày khai thác của tàu cá trên các giấy SC đã cấp không thể thực hiện do các giấy SC này đã tính một phần số nguyên liệu để làm giấy chứng nhận xuất khẩu trước đó.

Để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nêu trên, Tổng cục Thủy sản đề nghị các đơn vị tiếp tục cho phép các Doanh nghiệp được sử dụng các giấy SC đã cấp trước thời điểm ngày 22/3/2023 cho tới khi trừ lùi hết số lượng nguyên liệu đã được xác nhận trong giấy SC.