Công văn 3732/TCTS-NTTS: trả lời đề xuất của VASEP về xác nhận vùng nuôi tôm nước lợ

3732/TCTS-NTTS
19/10/2018
Tổng cục Thủy sản
Ngày 19/10/2018, Tổng cục Thủy sản đã ban hành công văn 3732/TCTS-NTTS về việc trả lời đề xuất của VASEP về xác nhận vùng nuôi tôm nước lợ.

Trả lời công văn số 143/2018/CV-VASEP của VASEP về xác nhận bổ sung các vùng được phép nuôi tôm nước lợ phục vụ cho chế biến và XK, Tổng cục Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Tổng cục đã có Văn bản số 3285/TCTS-NTTS ngày 24/9/2018 hướng dẫn DN nhận diện tính hợp pháp đối với cơ sở nuôi tôm. Do vậy, các DN phải thực hiện kê khai theo quy định của NOAA về chương trình SIMP.

2. Về đề xuất xác nhận đối với cùng nuôi tôm nước lợ thuộc các địa phương không thuộc quy hoạch theo quyết định 5528/QĐ-BNNPTNT, theo quy định tại Khoản 3 Điều 45 Luật đất đai năm 2013 và theo Khoản 18 Điều 1 Nghị định 04/2008/NĐ-CP, chính phủ đã phân cấp cho UBND tỉnh quyết định và phê duyệt quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất; phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp huyện, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu của tỉnh.

Từ ngày 1/9/2019, các quy định về quy hoạch nêu trên thực hiện theo Luật Quy hoạch năm 2017. Đồng thời, theo quy định tại Điều 38 Luật Thủy sản năm 2017 đối tượng nuôi thủy sản chủ lực phải đăng ký, Bộ NN&PTNT đang trình Thủ tướng quy định về đối tượng thủy sản chủ lực, trong đó có tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Do vậy, các DN thu mua tôm nguyên liệu XK vào Mỹ căn cứ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, các quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu của địa phương hiện hành để kê khai thông tin về vùng nuôi.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1873/TCT-TTKT 01/06/2022 Công văn Công văn 1873/TCT-TTKT: Tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế
40/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 40/CV-VASEP: bổ sung quy định về chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa từ thuỷ sản có nguồn gốc nhập khẩu để SXXK, GCXK
39/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 39/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Tài chính
32/CV-VASEP 27/05/2022 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
1683/TCHQ-GSQL 12/06/2022 Công văn Công văn 1683/TCHQ-GSQL 2022: thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới
580/QLCL-CL1 09/05/2022 09/05/2022 Công văn Công văn 580/QLCL-CL1: FSVPS bổ sung doanh nghiệp vào danh sách được phép XK vào Liên minh kinh tế Á – Âu
26/CV-VASEP 11/05/2022 Công văn Công văn 26/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm
1244/LĐTBXH-VL 21/05/2022 Công văn Công văn 1244/LĐTBXH-VL: thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ