Quyết định 1411/QĐ-BNN-KN: giao nhiệm vụ tham mưu và tổ chức triển khai một số nhiệm vụ thực hiện PSMA nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai IUU của FAO

1411/QĐ-BNN-KN
24/05/2024
24/05/2024
Bộ NN&PTNN
Ngày 24/5/2024, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đã ký Quyết định 1411/QĐ-BNN-KN về việc giao nhiệm vụ tham mưu và tổ chức triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng (PSMA) nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO).

Theo đó, Giao nhiệm vụ tham mưu và tổ chức triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng (PSMA) nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), cụ thể như sau:

1. Cục Kiểm ngư

- Chủ trì xây dựng hiệu chỉnh, nâng cấp phần mềm trên Hệ thống Thủ tục hành chính Một cửa Quốc gia để Cục Kiểm ngư vận hành thủ tục hành chính khai báo trước khi cập cảng đối với tàu vận chuyển thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác để nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam chuyển từ Cục Thú y sang Cục Kiểm ngư;

- Tiếp nhận hồ sơ Khai báo trước khi cập cảng đối với tàu nước ngoài khai thác, vận chuyển, chuyển tải thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam nộp trực tiếp tại Cục Kiểm ngư hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax);

- Chủ trì thẩm định hồ sơ các tàu nước ngoài cập cảng theo PSMA cập cảng Việt Nam;

- Chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra tại cảng theo quy định của Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng đối với tàu nước ngoài khai thác, vận chuyển, chuyển tải thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam;

- Rà soát, chỉ định và công bố danh sách cảng biển cho cho tàu nước ngoài khai thác, vận chuyển, chuyển tải thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam;

- Chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thanh tra viên tại cảng, cán bộ thanh tra, tổ chức quản lý cảng và cộng đồng ngư dân ven biển, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan về Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng; hội thảo với các bên liên quan để trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả, hiệu lực thực thi Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng tác động đến phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU;

- Triển khai có hiệu quả và thực hiện các cam kết, nghĩa vụ của bên tham gia Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng của FAO (PSMA) thông qua việc hợp tác quốc tế để thẩm định, thanh kiểm tra tàu nước ngoài cập cảng theo quy định; tham gia các cuộc họp kỹ thuật, cuộc họp các bên tham gia, cuộc họp Điều phối khu vực triển khai Hiệp định PSMA được tổ chức hàng năm.

2. Cục Thú y

- Tiếp tục chủ trì việc tiếp nhận và xử lý các hồ sơ trên hệ thống Thủ tục hành chính Một cửa quốc gia của Bộ NN&PTNT và chuyển cho Cục Kiểm ngư để thẩm định thông tin theo quy định của Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng và thông báo kết quả xử lý trên hệ thống Thủ tục hành chính Một cửa quốc gia trong thời gian Cục Kiểm ngư hoàn thành phần mềm để vận hành, kết nối Cổng thông tin Một cửa quốc gia.

- Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra tại cảng chỉ định theo quy định của Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng đối với tàu nước ngoài khai thác, vận chuyển, chuyển tải thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ bàn giao hiện trạng hạ tầng cổng một cửa quốc gia để Cục Kiểm ngư có thể tiếp nhận ngay hồ sơ trên cổng một cửa quốc gia khi đã hoàn tất các thủ tục về một cửa.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/5/2024.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
582/QĐ-TTg 03/07/2024 Quyết định Quyết định 582/QĐ-TTg: phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
582/QĐ-TTg 03/07/2024 03/07/2024 Quyết định Quyết định số 582/QĐ-TTg: phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
810/QĐ-BGTVT 01/07/2024 01/07/2024 Quyết định Quyết định 810/QĐ-BGTVT: ban hành khung giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển việt nam
826/QĐ-BTTTT 21/05/2024 21/05/2024 Quyết định Quyết định 826/QĐ-BTTTT: phê duyệt “chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, DN, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” ở các tỉnh, thành phố trên cả nước giai đoạn 2024 - 2025”
1283/QĐ-BNN-TS 08/05/2024 08/05/2024 Quyết định Quyết định 1283/QĐ-BNN-TS: công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
1213/QĐ-BNN-TS 16/04/2024 19/05/2024 Quyết định Quyết định 1213/QĐ-BNN-TS: công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT
115/QĐ-BKHCN 02/02/2024 Quyết định Quyết định 115/QĐ-BKHCN: ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động, danh sách thành viên của Hội đồng công nhận nhiệm kỳ 2024 – 2029
1037/QĐ-BNN-TS 11/04/2024 Quyết định Quyết định 1037/QĐ-BNN-TS: công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương