Công văn 56/CCPT-CL1: quy định của Ukraina về mẫu chứng thư

56/CCPT-CL1
17/05/2023
Bộ NN&PTNN
Ngày 17/5/2023, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã có Công văn 56/CCPT-CL1 về quy định của Ukraina về mẫu chứng thư.

Bộ Chính sách Nông nghiệp và Lương thực Ukraina đã ban hành Lệnh số 261 ngày 24/02/2023 (gọi tắt là Lệnh 261) về việc sửa đổi một số Lệnh liên quan đến việc nhập khẩu (vận chuyển) các động vật và sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm đến Lãnh thổ Hải quan của Ukraina. Theo đó, Lệnh 261 có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày đăng công báo quy định Mẫu chứng thư mới đối với các sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Ukraina và sửa đổi mẫu chứng thư đã ban hành tại Lệnh số 1329 của Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại và Nông nghiệp Ukraine ngày 14 tháng 7 năm 2020

Để tránh vướng mắc trong xuất khẩu thủy sản vào thị trường Ukraina, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đề nghị các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Ukraina:

- Cập nhật quy định mới của Ukraina liên quan đến mẫu chứng thư mới áp dụng đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào thị trường này thay thế Mẫu chứng thư đối với các sản phẩm thủy sản - mẫu số 43 của Lệnh số 1329 (đã được Cục thông báo tại văn bản số 1164/QLCL-CL1 ngày 24/8/2020) khi thực hiện đăng ký thẩm định, chứng nhận cho lô hàng thủy sản.

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu Ukraina để làm rõ những nội dung cần tuân thủ theo quy định mới, đặc biệt trong thời gian chuyển tiếp giữa quy định hiện hành và quy định mới có hiệu lực nhằm tránh vướng mắc khi xuất khẩu vào thị trường này.