Quy định của Trung Quốc (cập nhật lệnh 248, 249 thay thế lệnh 145 về đăng ký, công nhận và quản lý cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói, vận chuyển thực phẩm nước ngoài)

1. Quy định về ATTP

2. Quy định về đăng ký danh sách các cơ sở chế biến thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc.

3. Quy định của Trung Quốc về mức giới hạn tối đa cho phép đối với tồn dư hóa chất kháng sinh trong thủy sản

4. Đường link tra cứu Danh sách các loài thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung QUốc (48 loài)

http://www.customs.gov.cn/customs/jyjy/dzwjyjy/qymd/dwjcp/1866234/index.html

 5. Đường link tra cứu Danh sách các sản phẩm thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung Quốc (128 sản phẩm)

http://43.248.49.223/AP_NameListSearch.aspx?type=%u6c34%u4ea7

hoặc đường link sau: http://114.255.252.130:61115/

6. Đăng ký xuất khẩu cua sống và tôm hùm sống sang Trung Quốc:

6.1. Công văn số 507/QLCL-CL1 ngày 19/4/2020 về xuất khẩu cua sống, tôm hùm sống sang Trung Quốc

6.2. Bảng câu hỏi

6.3. Đường link tra cứu Danh sách các cơ sở được xuất khẩu cua sống và tôm hùm sống sang Trung Quốc

http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/2753600/index.html

7. Hướng dẫn phòng chống virus SARS-CoV-2 của Trung Quốc

8. Đường link cập nhật Danh sách các cơ sở chế biến thủy sản của Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc

http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/2811812/2812040/2812043/2813008/index.html

9. Quy định mới về quản lý ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu của Trung Quốc (có hiệu lực từ 01/01/2022): xin xem tại ĐÂY

10. Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp nước ngoài được phép xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc (có hiệu lực từ 01/01/2022): xin xem tại ĐÂY

11. Thông báo của Hải quan Trung Quốc về biện pháp kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm đông lạnh: xin xem bản tiếng Trung tại ĐÂY, bản dịch không chính thức tại ĐÂY

12. Công hàm của Hải quan Trung Quốc gửi Việt Nam, hướng dẫn thực hiện lệnh 248 về đăng ký doanh nghiệp, xin xem tại đây.

13. Văn bản hướng dẫn đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc theo Lệnh 248-249, xin xem tại đây

Kim Thu

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục