Tài liệu hướng dẫn đánh giá của FDA, Mỹ

1 - Cách thức xử lý trong quá trình thanh tra của FDA (năm 2000)

http://nsgl.gso.uri.edu/vsgcp/vsgcph00001.pdf

2 - Cách thức tự đánh giá cơ sở sản xuất thủy sản của công ty - FDA (năm 1994)

http://seafood.oregonstate.edu/.pdf%20Links/Do-Your-Own-Establishment-Inspection.pdf

3 - Chế biến và Thanh tra Thủy sản – (năm 2007)

http://seafood.oregonstate.edu/.pdf%20Links/Seafood-Processing-and-Inspection-18-AAC-34-2007.pdf

4 - Sách hướng dẫn thực hành thanh tra FDA.

http://www.spa-food.org/_files/_downloads/FDA_Inspection_Manual.pdf

5 - Luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm của FDA – (năm 2014)

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm247559.htm

Ngọc Thủy

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục