Vướng mắc trong quy định tại dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp chuẩn bị ban hành

(vasep.com.vn) Tại Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp – chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững” ngày 11/8/2022 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, đại diện Hiệp hội VASEP đã có báo cáo tham luận và kiến nghị, bao gồm nội dung vướng mắc liên quan đến các quy định tại quy chuẩn nước thải cho chế biến thủy sản và nuôi trồng thủy sản.

Chú thích ảnh

Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đã trao đổi và thống nhất với Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà về việc hai Bộ trưởng sẽ cùng nghe và xem xét giải quyết kiến nghị của Hiệp hội. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị VASEP rà soát và tổng hợp đầy đủ nội dung liên quan gửi lại để Bộ trưởng sắp xếp lịch làm việc như đã thống nhất.

Trên tinh thần công văn số 04/CV-VASEP ngày 21/01/2022 của VASEP báo cáo kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ TN-MT về vấn đề này, Hiệp hội và cộng đồng DN thủy sản đã rà soát và báo cáo Bộ trưởng các vướng mắc về quy định liên quan đến chỉ tiêu Phospho trong nước thải chế biến thuỷ sản sau xử lý tại QCVN 11:2015/BTNMT (sau đây gọi tắt là QCVN 11) cũng như việc áp dụng quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp (sau đây gọi tắt là QCVN 40) cho nước thải ao nuôi cá tra-tôm thâm canh và đã được VASEP phản ánh tại nhiều văn bản kiến nghị cũng như tại các cuộc họp với Bộ TNMT và Tổng cục Môi trường từ 2017 tới nay.

Từ cuối năm 2020, Bộ TNMT đã xây dựng dự thảo QCVN mới thay thế cả QCVN 40 và QCVN 11. Đến nay, dù dự thảo QCVN này sắp được ban hành nhưng đến tận phiên bản cuối vẫn chưa giải quyết được các vướng mắc của Cộng đồng DN thủy sản Việt Nam liên quan đến hai vướng mắc chính như sau:

1. Quy định ngưỡng tối đa chỉ tiêu Phospho trong nước thải chế biến thuỷ sản sau xử lý quá nghiêm ngặt so với đặc thù ngành.

2. Áp dụng QCVN về nước thải công nghiệp cho các ao nuôi thủy sản thâm canh, không phù hợp với đặc thù của ngành.

Để hỗ trợ ngành thủy sản có cơ hội thực hiện tốt chiến lược phát triển thủy sản đến 2030 như Quyết định 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giúp các DN thủy sản nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vừa đảm bảo công tác quản lý nhà nước về môi trường, Hiệp hội kính đề nghị Bộ trưởng ủng hộ và chủ trì làm việc với Bộ TNMT để xem xét các kiến nghị sau của cộng đồng DN:

1. Tạm dừng chưa phát hành QCVN về nước thải công nghiệp để có các đánh giá tác động cụ thể của QCVN mới đối về kinh tế và xã hội.

2. Đưa trại-ao nuôi thuỷ sản vào phạm vi điều chỉnh của Dự thảo QCVN 62:2021/BTNMT (nước thải chăn nuôi), và thuộc Cột B của cơ sở phải đăng ký môi trường thay vì đang nằm trong QCVN nước thải công nghiệp.

3. Với nước thải từ nhà máy chế biến thuỷ sản:

- Không gộp nước thải CBTS vào Dự thảo QCVN công nghiệp chung nhiều ngành nghề khác nhau; hoặc có điều khoản riêng cho CBTS tại dự thảo QCVN nước thải công nghiệp mới do yếu tố đặc thù của ngành như đã thực hiện riêng trong hơn 20 năm qua;

- Nâng ngưỡng cho phép của chỉ tiêu phospho lên mức 40ppm (cột B) và 30ppm (cột A) để phù hợp với điều kiện thực tế của DN CBTS Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế các nước trong khu vực; sau khi hết lộ trình áp dụng 10 năm (đến 2031) như kiến nghị mục (3) dưới đây thì đưa ngưỡng phospho về mức 20ppm.

- Áp dụng lộ trình thực hiện 10 năm cho QCVN mới theo thông lệ quốc tế (như trường hợp của Mỹ và một số nước là 10 năm) để có thời gian cho phép DN chuyển đổi công nghệ, đầu tư và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của nhà máy

- Giữ nguyên ngưỡng kiểm soát của Amoni và Ni-tơ như trong QCVN 11.

Công văn 64/CV-VASEP

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM