Mời tham dự khóa tập huấn: Kiểm kê Khí nhà kính và các Giải pháp Xanh hóa Sản xuất ngành Thủy sản

Chương trình giúp nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành kiểm kê khí nhà kính, xác định nguồn thải, thu thập dữ liệu, xác định ranh giới tổ chức và lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó là các biện pháp triển khai hiệu quả Xanh hóa sản xuất, giảm phát thải, góp phần giúp DN đáp ứng các yêu cầu qui định kiểm kê khí nhà kính trong nước (nghị định 06/2022/NĐ-CP, QĐ 01/2022/QĐ-TTg, luật môi trường…) cũng như xu hướng phát triển xanh, tín chỉ carbon ở các thị trường quốc tế. Chi tiết xem tại: https://daotao.vasep.com.vn/lich-khai-giang/khoa-tap-huan-kiem-ke-khi-nha-kinh-va-cac-giai-phap-xanh-hoa-san-xuat-nganh-thuy-san-2381.html

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục