Tags:

Rabobank

(vasep.com.vn) Theo phân tích mới của Rabobank, nhu cầu thủy sản sẽ giảm trong nửa cuối năm 2022 trong bối cảnh chi phí sản xuất cao liên tục.

(vasep.com.vn) Theo Ngân hàng Rabobank, nhu cầu về thủy sản khai thác và nuôi trồng ngày càng tăng đã khiến thủy sản trở thành loại protein động vật bán chạy nhất thế giới.

(vasep.com.vn) Theo Gorjan Nikolik, chuyên gia phân tích thị trường của Rabobank, cả ngành tôm và cá hồi đều có nhiều lý do để lạc quan, ngay cả khi giá tôm cao không tương xứng với lợi nhuận.v