Tags:

Na Uy h���n ch��� �����i t��u ����nh b���t c���a Nga ti���p c���n c���ng