Tags:

IPSC

(vasep.com.vn) Nhằm tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp được nâng cao kỹ năng kinh doanh, xuất nhập khẩu cũng như thúc đẩy hoạt động mở rộng khách hàng cho các doanh nghiệp, VASEP tiếp tục triển khai hoạt động tư vấn trực tuyến cho 19 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng (SGBs). Các SGB được lựa chọn cần đáp ứng các tiêu chí hoạt động, trong đó cần thiết có tiêu chí về SGB có nhu cầu mong muốn phát triển mở rộng thị trường xuất khẩu.

(vasep.com.vn) Nhằm tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp được nâng cao kỹ năng kinh doanh, xuất nhập khẩu cũng như thúc đẩy hoạt động mở rộng khách hàng cho các doanh nghiệp, VASEP tiếp tục triển khai hoạt động tư vấn trực tuyến cho 19 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng (SGBs). Các SGB được lựa chọn cần đáp ứng các tiêu chí hoạt động, trong đó cần thiết có tiêu chí về SGB có nhu cầu mong muốn phát triển mở rộng thị trường xuất khẩu.

(vasep.com.vn) Tiếp nối các hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC), do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) là cơ quan chủ quản, VASEP là đơn vị đầu mối triển khai hoạt động “Nâng cao năng lực hoạt động vận động chính sách cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp – Business support organization (BSO)”, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) đã cùng Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC) tổ chức hoạt động tham quan học tập kinh nghiệm cho các hiệp hội ngành hàng trong ngày 17/02/2023.

(vasep.com.vn) Trong các ngày từ 8 đến 10/11/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) đã cùng Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC) tới làm việc với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Khánh Hoà nhằm tìm hiểu và đánh giá nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp trong ngành thuỷ sản ở các địa phương.