Tags:

Bangladesh

(vasep.com.vn) Nuôi trồng thủy sản là ngành đóng góp lớn vào an ninh lương thực, nguồn thu ngoại tệ và đóng một vai trò quyết định trong nền kinh tế Bangladesh. Trong năm tài chính 2018-19, Bangladesh kiếm được 505,58 triệu USD nhờ xuất khẩu 73.171,31 tấn thủy sản, chiếm 1,23% tổng thu nhập xuất khẩu của đất nước. Tôm đóng góp tới 75,8% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản và chiếm 45,6% khôi lượng thủy sản xuất khẩu.