Tags:

FAO

(vasep.com.vn) Theo báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), sản lượng sản xuất thủy sản toàn cầu dự kiến tăng 1,5% vào năm 2022, lên 184,6 triệu tấn. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu năm nay sẽ giảm dưới áp lực của các điều kiện thị trường.

(vasep.com.vn) Theo ông Alejandro Flores-Nava, cán bộ phụ trách lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản tại văn phòng tiểu khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribê của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), dự kiến sản lượng khai thác thủy sản toàn cầu sẽ giảm từ 2% đến 5% trên vào năm 2021 do năng suất giảm so với năm ngoái.