Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trả lời kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp

Ngày 05/10/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có công văn Công văn 2775/TLĐ-QHLĐ gửi VP Chính phủ về việc báo cáo trả lời kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp ngày 30/8/2021 về các giải pháp thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trả lời về 4 kiến nghị của các Hiệp hội DN như sau:

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ tiền ăn cho người lao động tại các doanh nghiệp “3 tại chỗ”: TLĐ đang xây dựng chính sách hỗ trợ mới cho đối tượng người lao động tại các doanh nghiệp thực hiện phương án “1 cung đường 2 điểm đến” tại tất cả các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg.

Việc miễn đóng kinh phí công đoàn, TLĐ đang giao cho Ban chuyên môn nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá tác động để trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Việc tạm dừng thu phí công đoàn và đoàn phí công đoàn cho DN và người lao động đến 30/6/2022: TLĐ đã có Công văn số 2059/TLĐ về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến ngày 31/12/22021. Đối với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-1, TLĐ cũng đã ban hàng Công văn số 2475/TLĐ về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn cho các đoàn viên có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Về việc cho phép Công đoàn cơ sở được sử dụng quỹ công đoàn đang kết dư tại DN trả phí test nhanh, chi phí xét nghiệm cho người lao động, hỗ trợ lao động gặp khó khăn: theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở được chủ động cân đối nguồn tài chính để thực hiện chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động, kể cả việc chi trả chi phí test nhanh, chi phí test nghiệm cho người lao động tại DN.

Chi tiết Công văn 2775/TLĐ-QHLĐ

Nguyễn Hà
Chuyên gia thị trường Cá ngừ
Email: vanha@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext. 216

Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục