Thương mại cá minh thái Alaska năm 2020 bị ảnh hưởng do Covid-19

(vasep.com.vn) Theo dữ liệu của hải quan Trung Quốc, năm 2020 nước này đã xuất khẩu khoảng 152.320 tấn philê và block cá minh thái Alaska, giảm 42% so với năm 2019. Xuất khẩu cá minh thái Alaska philê, block của Trung Quốc giảm do COVID-19.

Xuất khẩu sang Đức chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này của Trung Quốc, với khoảng 70.736 tấn. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Đức cũng giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái, như biểu đồ bên dưới.

Ngoài ra, xuất khẩu sang Mỹ và Pháp lần lượt xếp ở vị trí tiếp theo với 28.342 tấn và 13.573 tấn vào năm 2020.

Thương mại cá minh thái Alaska năm 2020 bị ảnh hưởng do Covid19

Xuất khẩu surimi cá minh thái Alaska của Mỹ sang Nhật Bản giảm sâu vào năm 2020

Theo số liệu do Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia công bố, vào năm 2020, Mỹ đã xuất khẩu khoảng 49.930 tấn surimi cá minh thái Alaska sang Nhật Bản với trị giá 12,74 triệu USD, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, tổng giá trị xuất khẩu của sản phẩm này là 125,9 triệu USD, cũng giảm 35% so với số liệu năm 2019, như biểu đồ dưới: 

Theo dữ liệu của Cơ quan quan sát thị trường châu Âu về các sản phẩm đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, EU đã nhập khẩu khoảng 10.606 tấn cá minh thái Alaska đông lạnh từ Mỹ vào năm 2020, tăng 20% so với năm 2019.

Tổng giá trị nhập khẩu của sản phẩm này cũng tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái lên 20,03 triệu € (23,7 triệu đô la), như biểu đồ bên dưới:

Thương mại cá minh thái Alaska năm 2020 bị ảnh hưởng do Covid19

Xuất khẩu cá minh thái Alaska từ Mỹ sang EU tăng

Theo dữ liệu của Cơ quan quan sát thị trường châu Âu về các sản phẩm đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, EU đã nhập khẩu khoảng 10.606 tấn cá minh thái Alaska đông lạnh từ Mỹ vào năm 2020, tăng 20% so với năm 2019.

Tổng giá trị nhập khẩu của sản phẩm này cũng tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái lên 20,03 triệu € (23,7 triệu đô la), như biểu đồ bên dưới:

Thương mại cá minh thái Alaska năm 2020 bị ảnh hưởng do Covid19

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục