VASEP Highlight - T11/2022: Xuất khẩu tôm sang Mỹ và EU giảm mạnh trong tháng 10/2022