Thuế CBPG cá tra của Mỹ: Việt Nam còn khả năng kiện ra tòa Thương mại quốc tế

Xung quanh các ý kiến phản hồi về phán quyết của Bộ thương mại Mỹ cũng như những tác động đến sản xuất thủy sản trong nước, phóng viên thường trú Đài THVN tại Mỹ đã phỏng vấn ông Đào Trần Nhân - Than tán công sứ, Trưởng đại diện thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ.