Phản ứng của VASEP trước mức thuế mới của DOC với cá tra, basa Việt Nam

Trước thông tin về phán quyết của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) tăng thuế CBPG cá tra, basa NK từ Việt Nam, VASEP đã có những phản ứng và biện pháp bảo vệ các DN Việt Nam.