Mỹ áp thuế rất cao với cá tra, basa Việt Nam

Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra thông báo về đợt rà soát hành chính lần thứ 9 đối với mặt hàng cá tra, basa đông lạnh NK từ Việt Nam. Theo đó, mặt hàng cá tra philê đông lạnh Việt Nam xuất sang Mỹ trong giai đoạn từ 1/8/2011 đến 31/7/2012 sẽ phải chịu mức thuế CBPG rất cao. Cụ thể, mức thuế suất của Hung Vuong Corp và Vinh Hoan Corp đều tăng gấp đôi so với đợt rà soát lần thứ 8 lên tới 0,42 USD/kg đối với Vinh Hoan Corp và 2,15 USD/kg với Hung Vuong Corp. Mức thuế đối với các bị đơn tự nguyện khác tuy ở mức thấp hơn nhưng cũng là 0,99 USD/kg...