[Video] Việt Nam khiếu nại lên WTO về việc áp thuế cá phi lê

Theo Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, Việt Nam đã chính thức gửi yêu cầu tới Hoa Kỳ để đề nghị tham vấn trong khuôn khổ cơ chế giải quyết tranh chấp WTO liên quan tới biện pháp chống bán phá giá mà Hoa Kỳ áp dụng với cá tra, cá ba sa NK từ Việt Nam. Việc tham vấn là bước đầu tiên bắt buộc trong quy trình và thủ tục giải quyết tranh chấp theo quy định của WTO.