[Video] Người nuôi tôm hưởng lợi từ chính sách thuế CBPG mới của Mỹ

Sau hơn 14 năm, có đến hơn 60% thị phần tôm của Việt Nam đã được dỡ bỏ thuế Chống bán phá giá hoàn toàn khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Đây là tín hiệu lạc quan cho người nuôi tôm cả nước...