[Video] Hội nghị "Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015"

Tại Hội nghị "Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015", Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Cao Đức Phát đã có phát biểu kết luận rất hay và quyết liệt. Xin trích nguyên văn kết luận này: “Nhân tố nào tác động quan trọng nhất trong chuỗi giá trị. Bấy lâu nay chúng ta cứ nhắm vào nông dân thì cái đó vẫn đúng nhưng bây giờ phải chuyển mạnh sang hỗ trợ doanh nghiệp. Doanh nghiệp đóng vai trò là đầu tàu trong các chuỗi giá trị giúp cho chúng ta khai phá thị trường, giữ vững thị trường, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kĩ thuật… nên tôi đề nghị Tất cả các Tổng cục, các Cục, Vụ có liên quan, các đồng chí thực hiện nghiêm túc phân công của Bộ về việc thực hiện: 1. Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh 2. Cải cách hành chính Hướng tới tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp đầu tư làm ăn có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp. Và tôi đề nghị các đồng chí đừng bỏ qua dù một chi tiết nhỏ nào. Thế thì bây giờ như thế nào? Một là các thủ tục. Thưa các đồng chí là, chỉ vì thủ tục của các đồng chí chậm một ngày thì doanh nghiệp phải nộp tiền lưu bãi một container từ 100 - 200 USD. Nên là tôi thấy trong các văn bản pháp lý của chúng ta các đồng chí ghi rất thoải mái là việc này sẽ được giải quyết sau 5 ngày. Tôi xin đề nghị các đồng chí rất là cầu thị, rất là xây dựng rà soát lại: Thay vì 5 ngày thì chỉ có 01 ngày nếu có thể, thay vì 20 tiếng như anh Hồng nói chỉ cần 4 tiếng thôi, thời gian thực sự là tiền bạc và công sức của nhân dân và doanh nghiệp. Tôi đề nghị tất cả các Tổng cục, các Cục có liên quan đến thủ tục, có liên quan đến dân và doanh nghiệp rất nghiêm túc rà soát lại, cắt giảm tối đa thủ tục, cắt giảm tối đa thời gian, cắt giảm tối đa chi phí cho người dân và doanh nghiệp thì trong đó: Một là thủ tục rồi những thứ phí mà các đồng chí đề xuất ấy, thu đó. Cái gì mà không hợp lý dứt khoát bãi bỏ!”