[Video] Đồng Yên (Nhật) giảm giá - Xuất khẩu thủy sản bị tác động mạnh