[Video] Bộ trưởng Bộ NN&PTNT lo đầu ra cho nông sản

Trong Chương trình "Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời" tối 31/5/2015, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã nói về nhiều giải pháp bảo đảm đầu ra cho nông sản Việt Nam.