Công văn 06/2021/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp

06/2021/CV-VASEP
06/01/2021
VASEP
Ngày 22/01/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 06//2021/CV-VASEP gửi Bộ Tài chính v.v Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp

Sau một số văn bản báo cáo kiến nghị của Hiệp hội và Bộ NNPTNT năm 2019-2020, Lãnh đạo Tổng cục Thuế đã tổ chức cuộc họp ngày 14/8/2020 với đại diện VASEP, đại diện Tổng cục Thủy sản và doanh nghiệp thuỷ sản (DN) để bàn giải pháp giải quyết vướng mắc này. Ngay sau cuộc họp, theo đề nghị của Tổng cục Thuế, VASEP đã có tiếp công văn số 115/2020/CV-VASEP ngày 28/8/2020 bổ sung thông tin về quy trình chế biến các sản phẩm thủy-hải sản để giải quyết vướng mắc về thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản.

Tiếp đó, phúc đáp công văn số 11125/BTC-TCT ngày 14/9/2020 của Quý Bộ tham vấn ý kiến về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch-Đầu tư) đã có công văn số 1274/TCTK-PPCĐ ngày 22/9/2020 và Bộ NNPTNT đã có công văn số 7365/BNN-CBTTNS ngày 23/10/2020 gửi Bộ Tài chính. Cả hai cơ quan đều khẳng định và nhất trí v/v coi cả 3 hoạt động sau đều là hoạt động chế biến thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Tuy nhiên, Hiệp hội và cộng đồng DN thuỷ sản vẫn đang chờ quyết sách giải quyết tháo gỡ của Quý Bộ để các DN thuỷ sản được hưởng ưu đãi thuế TNDN như quy định của pháp luật.

Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Bộ sớm xem xét ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung tháo gỡ vướng mắc trên cho các doanh nghiệp thuỷ sản trong Quý 1/2021


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/2021/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/2021/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
144/2020/CV-VASEP 17/12/2020 Công văn Công văn 144/CV-VASEP: tăng giá cước, phụ phí thuê cont và tình trạng thiếu container cho XNK của các hãng tàu biển
143/2020/CV-VASEP 15/12/2020 Công văn Công văn 143/CV-VASEP: tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và dự kiến KH hoạt động năm 2021