Làm thế nào để cải thiện xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Nhật Bản?

Theo "Báo cáo Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam năm 2015" (ngày 5/1/2016), Nhật Bản chiếm 16,3% tổng kim ngạch XK thủy sản của Việt Nam, đứng thứ 3 sau Mỹ và EU. Trong năm 2015, tổng XK thủy sản của Việt Nam sang Nhật Bản đạt gần 1 tỷ USD. Do vậy, Nhật Bản được đánh giá là một trong những thị trường NK quan trọng đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Bài viết dưới đây dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tác giả - ông Daisuke Tsuji, Công ty Kohyo Company Co., Ltd, Nhật Bản, khi ở Việt Nam và với 2 năm kinh nghiệm làm việc trong một công ty thương mại tại Nhật Bản. Bài viết gồm 4 điểm chính: Tìm kiếm lợi thế khi hợp tác kinh doanh với các công ty Nhật Bản, Theo kịp tiêu chuẩn Nhật Bản, Vấn đề vệ sinh và Kiểm soát các nguồn lợi.

Ngọc Thủy

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục