Tags:

nuôi trồng thủy sản

Thời gian qua, Phòng Kinh tế TX Sông Cầu đã thực hiện tốt nhiệm vụ lựa chọn, đề xuất những đề tài, dự án; phối hợp hiệu quả với các nhà khoa học đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ sản xuất ở vùng nông thôn, ven biển trên địa bàn thị xã.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh thu được nhiều thành công trong công tác chuyển đổi diện tích ruộng trũng, hiệu quả thấp và tận dụng ao, hồ, sông ngòi nuôi trồng thủy sản. Nhằm tạo đột phá về năng suất và chất lượng thủy sản, tỉnh đã đưa ra các giải pháp ứng dụng công nghệ cao vào thâm canh nuôi trồng thủy sản.

Nuôi trồng thủy sản đóng góp không nhỏ vào sản xuất, chế biến xuất khẩu của ngành thủy sản, do đó, việc phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản có ý nghĩa quan trọng, giảm thiểu được thiệt hại cho người nuôi, bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản vẫn xảy ra tại một số địa phương, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân... Để phòng, chống dịch bệnh thủy sản hiệu quả, các địa phương đang tập trung xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, nuôi trồng theo hướng an toàn, VietGAP, GlobalGAP...

(vasep.com.vn) Ủy ban Châu Âu (EC) đã công bố một kế hoạch hành động mới nhằm đẩy nhanh sự phát triển của lĩnh vực hữu cơ, trong đó có sự gia tăng đáng kể trong nuôi trồng thủy sản hữu cơ.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 – 2030.

Ngày 23-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Long An cho biết, năm 2021, mục tiêu sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh phấn đấu đạt hơn 60.000 tấn, tăng khoảng 2.000 tấn so với năm 2020; trong đó, sản lượng tôm nước lợ các loại đạt hơn 15.000 tấn và sản lượng thủy sản nước ngọt đạt hơn 45.000 tấn, tăng lần lượt gần 1.500 tấn và 500 tấn so với năm trước.

Tỉnh Phú Yên đang triển khai lập đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh này giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030.