Tags:

đánh bắt thuỷ sản

(vasep.com.vn) Các quan chức Mỹ hi vọng sẽ hạn chế đánh bắt thuỷ sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) tại Caribe và Mỹ Latinh.

(vasep.com.vn) Kết quả từ một cuộc thăm dò trên toàn nước Mỹ của Tổ chức phi lợi nhuận về bảo tổn biển Oceana cho thấy, người Mỹ hoàn toàn ủng hộ các chính sách quốc gia nhằm chấm dứt hoạt đông khai thác bất hợp pháp và gian lận thuỷ sản.