Tọa đàm “Những Tác động của Bộ Luật Lao động mới đến Doanh nghiệp và các Giải pháp”

Chiều 07/12/2019, Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã tổ chức buổi Tọa đàm về “Những Tác động của Bộ Luật Lao động mới đến Doanh nghiệp và các Giải pháp” nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về các thay đổi của Bộ Luật lao động mới, các ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp cũng như đưa ra các giải pháp cụ thể. 

Buổi tọa đàm đã thu hút các cá nhân đến từ 32 doanh nghiệp và các tổ chức.


  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM