HT "Cơ hội và thách thức của ngành thủy sản tại các Hiệp định CPTPP & EVFTA”

Bài trình bày tại hội thảo:

CPTPP - EVFTA: cơ hội và thách thức với doanh nghiệp thủy sản Việt Nam (bài trình bày của TS. Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI)

Cơ hội thuế quan và khuyến nghị cho Ngành Thủy sản Việt Nam - (bài trình bày của Bà Lê Hằng - Phó giám VASEP.PRO)


  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM