Mỹ: Sản lượng khai thác cá minh thái Alaska vụ B giảm

(vasep.com.vn) Tính đến ngày 31/10/2020, khai thác cá minh thái Alaska vụ B của Mỹ đã kết thúc với sản lượng phi lê giảm 33.800 tấn so với vụ B năm 2019, do đó tổng sản lượng khai thác cá minh thái trong năm 2020 cũng giảm 20% xuống mức 156.940 tấn.

Tính đến ngày 31/10/2020, tổng sản lượng surimi giảm 11% so với cùng kỳ năm 2019 xuống mức 176.930 tấn, trong đó sản lượng surimi trong vụ B cũng giảm so với vụ B năm 2019 xuống mức 96.700 tấn.

Mỹ Sản lượng khai thác cá minh thái Alaska vụ B giảm

Với việc bắt đầu vụ khai thác chậm hơn và sản lượng thấp hơn, vụ B kết thúc vào ngày 31/10/2010 với sản lượng khai thác đạt 1,318 triệu tấn, thấp hơn so với mức hạn ngạch được phân bổ ở mức 1,38 triệu tấn. Trong số các loại sản phẩm chính, chỉ có sản lượng cá minh thái cắt nhỏ (mince) tăng trong vụ B, tăng 48% đạt 18.100 tấn, đưa tổng sản lượng trong năm 2020 lên mức 28.850 tấn, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2019.

Mỹ Sản lượng khai thác cá minh thái Alaska vụ B giảm

Cá minh thái phi lê rút xương (PBO) có mức giảm lớn nhất, đây là sản phẩm chính của lĩnh vực sản xuất lát cá tẩm bột ở châu Âu. Sản lượng PBO trong vụ B giảm 37% xuống 52.300 tấn, với sản lượng trong cả năm 2020 giảm 23% xuống 102.140 tấn.

Sản lượng cá minh thái lột da (deepskin pollock), được McDonald's sử dụng trong sản phẩm Filet-o-Fish giảm 10% xuống mức 28.500 tấn. Trong năm 2020, sản lượng deepskin giảm 13% xuống mức 50.330 tấn.

Theo dữ liệu đến ngày 10/10/2020, sản lượng PBO trong vụ B đã giảm 42% so với cùng kỳ năm 2019 và sản lượng surimi giảm 18,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Sản lượng cá khai thác dùng để chế biến đạt 468.469 tấn, ít hơn 29.550 tấn so với mức phân bổ hạn ngạch của lĩnh vực này. Sản lượng đánh bắt ven bờ (Inshore) đạt 599.620 tấn, ít hơn mức hạn ngạch 22.905 tấn.

Mỹ Sản lượng khai thác cá minh thái Alaska vụ B giảm

Sản lượng khai thác của lĩnh vực phát triển cộng đồng (CDQ) đạt 127.649 tấn, ít hơn 16.751 tấn so với hạn ngạch được phân bổ 144.400 tấn. Lĩnh vực tàu cỡ lớn (Mothership) đạt sản lượng khai thác 122.395 tấn trong số tổng sản lượng 124.505 tấn được phân bổ.

Mỹ Sản lượng khai thác cá minh thái Alaska vụ B giảm

Do sản lượng khai thác thấp hơn, các hợp đồng cá minh thái của Mỹ đang được đẩy sang năm 2021, với các cuộc thảo luận về giá cho vụ A năm 2021 cũng bị trì hoãn.

Sự sụt giảm sản lượng cá minh thái Alaska dẫn đến nhu cầu bán lẻ tăng mạnh trong thời gian dịch COVID-19 xảy ra, đối với cả phi lê PBO và sản phẩm surimi.

Jens Peter Klausen, người điều hành JP Klausen & Co, thuộc sở hữu của Nippon Suisan Kaisha của Nhật Bản “Tất nhiên, sản lượng giảm ảnh hưởng đến giá cả khi nhu cầu ở mức cao”.

Rasmus Soerensen, Phó Chủ tịch điều hành của American Seafoods Group, nhà chế biến cá minh thái trên biển lớn nhất với 6 nhà máy, cho biết sản lượng thấp hơn đồng nghĩa với việc bất kỳ cuộc đàm phán hợp đồng nào cho năm 2021 đều bị hoãn lại "Chúng tôi đã hoãn các cuộc đàm phán cho năm 2021 tại thời điểm này vì chúng tôi cần xem vụ khai thác này sẽ kết thúc ra sao”.

(Theo undercurrentnews.com)

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục