Nguồn cung cá thịt trắng toàn cầu được dự báo hồi phục vào năm 2021

(vasep.com.vn) Diễn đàn cá đáy (GFF) dự báo mặc dù sản lượng cá thịt trắng sẽ giảm trong năm 2020 do dịch COVID-19, nhưng nguồn cung cá thịt trắng khai thác tự nhiên và nuôi trồng sẽ phục hồi và tăng trưởng trong năm 2021.

 Nguồn cung cá thịt trắng toàn cầu được dự báo hồi phục vào năm 2021

Ước tính sản lượng cá thịt trắng toàn cầu năm 2020 sẽ giảm 2% từ 17,46 triệu tấn trong năm 2019 xuống còn 17,17 triệu tấn. Tuy nhiên, năm 2021 sản lượng dự báo tăng 5% vượt mức 18 triệu tấn. Trong đó, cá tuyết Đại Tây Dương tăng 11% và cá haddock tăng 10% so với năm 2020.

Sản lượng cá rô phi, cá minh thái Alaska, cá tra, cá chẽm và cá tráp toàn cầu cũng được dự báo ​​tăng lần lượt 5%, 4%, 5% và 2% so với năm 2020. Tuy nhiên, sản lượng khai thác cá tuyết Thái Bình Dương dự kiến ​​giảm 8% so với năm 2020.

 

Chủ yếu được nuôi ở Trung Quốc, sản lượng cá chép toàn cầu trong năm 2020 ước tính tăng 1% so với năm 2019; năm 2021 dự báo tăng 2%. Các loài được nuôi phổ biến nhất là Rohu labeo (cá trôi Ấn Độ), cá chép thường, cá trắm cỏ, cá mè, cá trắm đen và cá trôi catla. Sản lượng thu hoạch năm 2021 dự báo sẽ vượt 25 triệu tấn.

 

 

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục