Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


HTX NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CHỢ MỚI
HTX NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CHỢ MỚI
CHO MOI FISHERY COOPERATIVE
Ấp Long Bình, Xã Kiến An, H. Chợ Mới, An Giang
AN GIANG
HV LIÊN KẾT
(+84) 76 3610301/3610302
(+84) 76 3610303
Cá tra, basa