Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN HÀ
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN HÀ
THIHACO SEAFOODS
Lô B21, Ấp Tân Thuận, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
TIỀN GIANG
HV CHÍNH THỨC
84 273 3954333
84 273 3954833
thihaco@thihaco.com
www.thihaco.com
DL 709
HACCP
Cá biển, mực - bạch tuộc, nhuyễn thể đông lạnh