Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN SAIGON - MEKONG
CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN SAIGON - MEKONG
SAMEFICO.
Ấp Vĩnh hội, Xã Long Đức, Thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
TRÀ VINH
HV CHÍNH THỨC
84 294 3746766/ 3746768
84 294 3746670
saigonmekong@vnn.vn/maidanghoa@samefico.vn
www.samefico.vn
DL 491
HACCP, GMP, SSOP, BAP, GLOBAL GAP, ISO 9001:2008, ISO 9001:2000, IFS, ISO/IEC 17025:2005, US FDA Reg. No:13931883470
Cá tra, basa: nguyên con, fillet đông lạnh, tẩm bột...