Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH HẢI THUẬN
CÔNG TY TNHH HẢI THUẬN
HAI THUAN Co.,Ltd
Lô 8-9 Cảng cá Phan thiết, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
BÌNH THUẬN
HV CHÍNH THỨC
84 252 3820297
84 252 38202522
haithuan@hcm.vnn.vn
DL 192
HACCP
Tôm, mực, bạch tuộc đông lạnh