Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH GEA Việt Nam
Công ty TNHH GEA Việt Nam
GEA VIETNAM
Phòng 303, Lầu 3, 151 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Liên kết
84 28 62925149
84 28 62925150
hcm.info@gea.com; info.gea-rt.vn@geagroup.com; vohoang.tuan@gea.com
www.gea.com
DIN, ISO 9001, TUV, MDAX index (G1A, WWKN 660200), Lloyd’s
Các thiết bị máy móc phục vụ ngành công nghiệp lạnh