Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH CARGILL VN
CÔNG TY TNHH CARGILL VN
CARGILL VIETNAM
Lô 29, KCN Biên hòa 2, tỉnh Đồng nai
ĐỒNG NAI
HV LIÊN KẾT
(+84) 613 836528
(+84) 613 836518
vorapong_pattrakulchai@cargill.com/giang_nguyen@cargill.com/thuc-doan_luong@cargill.com
www.cargill.com.vn
HACCP
Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản, tôm.