Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CPS VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CPS VIỆT NAM
BUREAU VERITAS CPS VN
Lô C7- C9 Cụm 2, KCN Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HV LIÊN KẾT
84 8 37421604 - 6
84 8 37421603
bvcps_info@vn.bureauveritas.com; tiffany.van@vn.bureauveritas.com; steven.nguyen@vn.bureauveritas.com
www.bureauveritas.com/www.bureauveritas.vn/cps
ISO 17025
Dịch vụ thủ nghiệm, giám định, đánh giá chất lượng