Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN QUẢNG NINH
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN QUẢNG NINH
QUANG NINH SEAPRODEX CO
35 Bến Tàu, phường Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
QUẢNG NINH
HV CHÍNH THỨC
84 203 3825196/3825190
84 203 3826683
dosangts@gmai.com; lecau713@gmail.com;
www.quangninhseaprodex.com.vn
DL 41
HACCP, ISO 22000:2005
MựC ống sushi, cá nục, cá đỏ, cá rô phi, sản phẩm GTGT