Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP XNK HOÀNG LAI
CÔNG TY CP XNK HOÀNG LAI
HOANG LAI IM-EX JSC
Số 4 Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HV CHÍNH THỨC
84 28 38619271/ 38619075
84 28 38619029
hoanglaico@hcm.vnn.vn
www.hoanglaico.com
ISO 9001: 2008
Hải sản và dịch vụ cho thuê kho lạnh