Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP THỦY HẢI SẢN AN PHÚ
CÔNG TY CP THỦY HẢI SẢN AN PHÚ
ASEAFOOD
Ấp An phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
ĐỒNG THÁP
HV CHÍNH THỨC
84 277 3627999
84 277 3627079
info@aseafood.com
www.aseafood.com
DL 26
HACCP, ASC, BRC, IFS, HALAL, BAP, BSCI
Cá Tra, cá rô phi đông lạnh