Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP CN TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH
CÔNG TY CP CN TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH
VINHTHINH BIOSTADT JSC
Lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, p. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
84 28 37542464
84 28 37542466
contact@vinhthinhbiostadt.com/cung@vinhthinhbiostadt.com
www.vinhthinhbiostadt.com
ISO 9001:2008
Các SP chế phẩm sinh học, thuốc thú y thủy sản,thuốc bảo vệ thực vật và phân bón nông nghiệp, tư vấn kỹ thuật cho ngành nuôi và nông nghiệp,...