Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CHẤT LƯỢNG VÀNG
GOLDENQUALITY SEAFOODS CORP
KCN Sông Hậu - Giai đoạn 1, X.Đông Phú, H.Châu Thành, T.Hậu Giang
HẬU GIANG
HV LIÊN KẾT
84 292 6252525
84 292 6258258
info@goldenquality.vn
www.goldenquality.vn
DL 753
HACCP
tôm, cá tra, basa đông lạnh