Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BIM
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BIM
BIM FOODS
Khu đô thị mới Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
QUẢNG NINH
HV CHÍNH THỨC
84 203 3847043
84 203 3844498
dqviet@bimvietnam.com/luull@bimvietnam.com
www.bimfoods.com
DL 452
HACCP, ISO 22000:2005, BRC, BAP
Tôm chân trắng các loại, hàu đông lạnh