Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG
HUNG VUONG CORP
Lô 44 khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
TIỀN GIANG
HV CHÍNH THỨC
84 273 3854245/ 3854246
84 273 3854248/84 273 3854245
export@hvseafood.com/info@hungvuongpanga.com
www.hungvuongpanga.com
DL 308, DL 386, DL 21, DL 27, DL 36, DL 460, DL 60, DL 518, DL 07, DL 08, DL09, DL 360, DL 333, DL 86, DL 401, DL 292, DL 132, DL 199
GlobalGAP, HACCP, BRC, IFS, GMP, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, HALAL, ISO/IEC 17025:2005, ASC, BAP...
Cá tra, basa, thức ăn thủy sản