Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN LONG PHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN LONG PHÚ
LOPEXCO
Cụm CNTT Phú Hữu A – Giai đoạn 1, Thị trấn Mái Đầm, H. Châu Thành, Hậu Giang
HẬU GIANG
HV CHÍNH THỨC
84 293 3940094
84 293 3940212
info@lopexcofood.com
www.lopexcofood.com.vn
DL 785
HACCP, HALAL, BRC, IFS
Cá tra đông lạnh, cá tra GTGT, thức ăn chăn nuôi, thủy sản