Công bố đợt II năm 2021 Danh sách 03 cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác

Ngày 26/02/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định 794/QĐ-BNN-TCTS về việc công bố danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục