Video

[Video] Mỹ Công bố thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam về 0%

Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố mức thuế trong đợt xem xét thuế chống bán phá giá với tôm XK của Việt Nam về 0% với 2 bị đơn bắt buộc và khoảng 30 bị đơn còn lại. Cụ thể đây là kết quả từ đợt công bố mức thuế sơ bộ cho lần xem xét hành chính thứ 13 trong vụ kiện chống bán phá tôm Việt Nam vào Mỹ.

Ngày đăng: 10/04/2019 - Lượt xem: 18087
[Video] Mỹ áp thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam
Ngày đăng: 30/09/2014 - Lượt xem: 42687
[Video] Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển
Ngày đăng: 30/09/2014 - Lượt xem: 51186